از دست ندهید
https://unsplash.com/@cjtagupa

در روزهای گذشته هیات مدیره مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه استان کرمان اخبار و اطلاعیه هایی را به نظر وکلای این مرکز رسانده است که مهمترین آنها در سایت این مرکز منتشر شده است

امیر ۱۵ دی ۱۳۹۸