مبارزه با کلاش‌ها و کار چاق‌کن‌ها در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه حسن خلق و تکریم مراجعان به سیستم قضائی مورد تاکید است،گفت: قضات و کارکنان اداری باید به نگرانی ها و دغدغه های مردم و مراجعان به سیستم قضایی پاسخ مناسب دهند. به گزارش ایسنا منطقه کویر، و نقل از کرمان وکیل“یدالله موحد” […]