از دست ندهید
https://unsplash.com/@cjtagupa

وکالت دادگستری به عنوان یک حرفه و آگاهی و دانش و تجربه بیش از همیشه در جامعه مورد توجه قرار گرفته است و نقش وکلای دادگستری در رویه های قضایی و کاهش مراجعات مردم به دادگاه و پیشگیری از اشتباهات حقوقی و حرکت در مسیرهای درست قانونی خود را نشان داده است. شاید بیش از گذشته مردم برای تنظیم قراردادهای خود از وکلا کمک می گیرند و بیش از گذشته در مورد مسائل مالی و حقوقی و جزایی خود از وکلا می پرسند به این دلیل که رفتن در یک مسیر اشتباه حقوقی تبعات ناگوار و جبران ناپذیری برای افراد به دنبال دارد. برای اگاهی بیشتر در مورد این جایگاه با محمد مهدی شجاعی وکیل دادگستری و نایب رییس مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان به گفت و گو نشستیم...

امیر ۱۵ دی ۱۳۹۸